برگزاری همایش تشکل‌ های مردم نهاد خراسان رضوی

برگزاری همایش تشکل‌ های مردم نهاد خراسان رضوی

همزمان با هفته تشکل‌ ها و مشارکت‌ های اجتماعی “همایش استانی تشکل‌ های مردم نهاد با مشارکت تشکل‌ های استان و شهرستان‌ ها” در مشهد برگزار شد.

به گزارش اتحاد نیوز، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: تشکل ها حلقه میانی

مدیریت کشور برگزاری همایش تشکل‌ های مردم نهاد خراسان رضویهستند، شرایط کشور به گونه ای است که دلسوزان باید بر مسائل و مشکلات مردم تمرکز داشته باشند.

عباسی یادآور شد: مسئله آن چیزی است مطالبه عمومی و دغدغه مردم باشد و ایجاد نگرانی در جامعه کند.
وی افزود: در ایران آسیب هایی که سرمایه ها را نابود کند، زیبنده نیست و باید دلسوزان گردهم بیایند و برای این آسیب ها راهکار بیابند.
عباسی بیان کرد: دشمن فهمیده است در ترازهای علمی جهانی با راهبردهای رهبری رشد خوبی داشته ایم و کینه استکبار جهانی به این دلیل بیشتر شه است.
معاون وزیر ادامه داد: رشد و تعالی علمی مردم ایران باعث عصبانیت استکبار جهان شده است، مردم ایران در سالهای اخیر بخاطر تحریم ها و مسائل اقتصادی، رنج زیادی دیدند و این تحریم ها از مزاحمت های دشمن بود.
وی گفت: آنها در مرحله بعد و در سالهای اخیر، ساز و برگ جدیدی را آغاز کردند و توسط شبکه های اجتماعی جنگ ترکیبی را راه انداختند.
به گفته وی، آسیب هایی که در دانش آموزان می بینید از طریق همین شبکه ها اتفاق افتاده است.
عباسی افزود: دشمن به توسعه طلاق، اعتیاد و مفاسد کمک کرد و ما باید در برابر توطئه دشمنان بایستیم.
وی با اشاره به آسیب های اجتماعی که نوجوانان در سالهای اخیر دچار شدند، افزود: بچه ها عائله ی ما هستند و باید از گروه های مردمی برای چاره جویی این مسیر کمک گرفت، تشکل ها سرمایه اجتماعی  کشورند و می توانند کمک رسان باشند.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان