اخبار

اجتماعی

نرخ اسعار؛ دوشنبه (۳ ثور)

نرخ اسعار در بازار مرکزی ارز افغانستان به شرح ذیل است: ۱_دالر خرید ……………….…۷۲.۲۰ ۱_دالر فروش ……………..…۷۲.۲۵ ۱_دالراسترلیا خرید ……….. ۴۷.۰۰

ادامه مطلب »