کودکان کار اتباع خارجی جمع آوری شده از سطح استان، همراه خانواده جهت اعزام به کشور خویش رد مرز می شوند

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران از اجرای طرح ساماندهی کودکان کار اتباع خارجی خبر داد و گفت: هیچ  شناسنامه ای برای این کودکان صادر نمی شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، احسان حیدری صبح یکشنبه در حاشیه جلسه ساماندهی اتباع اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ساماندهی آسیب های اجتماعی  مقرر گردید: آندسته از کودکان کار اتباع خارجی جمع آوری شده از سطح استان توسط بهزیستی، عوامل انتظامی و شهرداری جهت سیر مراحل قانونی برای بازگشت کرامتمندانه به همراه خانواده تحویل مرکزی که در این خصوص راه اندازی شده گردند.

حیدری همچنین افزود: طرح ساماندهی آسیب های اجتماعی توسط شهرداری و بهزیستی استان تهران  بالغ بر ۵ ماه است که در حال اجرا می باشد

وی همچنین اظهار داشت: هیچ گونه شناسنامه ای برای کودکان کار اتباع  صادر نمی شود.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان