طالبان: معادن امانت و سرمایه تمام مردم افغانستان است

«شهاب‌الدین دلاور» وزیر سابق معادن و نفت حکومت طالبان در مراسم معارفه «هدایت الله بدری» وزیر جدید گفت: معادن امانت و سرمایه تمامی ملت افغانستان است و در نگهداری، عقد قرارداد و مصارف آن باید دقت شود.

وی با تأکید بر اینکه در دوره مسئولیت خود از استخراج غیرقانونی و قاچاق مواد معدنی جلو گیری کرده است، افزود: تأکید ما همیشه این بوده که فرآوری صد در صد در داخل افغانستان صورت گیرد.

بدری نیز در این مراسم اظهار داشت در حال حاضر تنها منبع درآمد افغانستان، عواید گمرکی و مالیاتی است و با مدیریت معادن، فشار مالیاتی بر مردم کاهش خواهد یافت.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان