شی: افغانستان بخش مهمی از امنیت منطقه است

رئیس جمهور چین با بیان اینکه افغانستان بخش مهمی از امنیت منطقه است، تاکید کرد: ما باید در راستای «حمایت‌های بشردوستانه»،«ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر» و بازسازی این کشور قدم برداریم.

 از تلویزیون مرکزی چین، شی جین‌پینگ امروز(پنجشنبه) در نشست سازمان همکاری شانگهای پلاس(+SCO) اظهار داشت: در شرایط کنونی که جهان دچار تحولات بی سابقه شده، باید با این تغییرات عمده کنار آمد و کلید آن هم داشتن خرد برای تشخیص تغییر، توانایی سازگاری با تغییرات، و شجاعت جستجوی تغییر است.

وی با بیان اینکه امنیت پیش نیاز توسعه ملی و آرامش مایه حیات شادی مردم است، افزود: سازمان باید امنیت مشترک، جامع، همکاری و پایدار را حفظ کند، تنها زمانی می‌توان امنیت واقعی را ایجاد کرد که همه کشورها امن باشند.

شی با اشاره به اینکه افغانستان بخش مهمی از امنیت منطقه است، تاکید کرد: ما باید در راستای «حمایت‌های بشردوستانه»،«ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر» و بازسازی این کشور قدم برداریم.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان