گفتگوی مقامات دولت سرپرست و سازمان ملل در مورد‌ جلوگیری از مصرف مواد مخدر

سرپرست وزارت صحت عامه دولت سرپرست افغانستان، با نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد دیدار کرد و  در مورد جلوگیری از مصرف مواد مخدر صحبت کردند.

مسئولان وزارت صحت عامه دولت سرپرست افغانستان امروز پنجشنبه 7 سرطان، در خبرنامه‌ی اعلام کردند که مولوی نور جلال جلالی سرپرست این وزارت با خانم انوبا سوود نماینده دفتر (UNODC) در مورد جلوگیری از مصرف مواد مخدر، هماهنگی در مورد تداوی معتادین در افغانستان، آموزش‌های فنی و حرفوی قبل از تداوی و فراهم نمودن سایر امکانات برای معتادین مواد مخدر صحبت کردند.

قبل از تسلط دولت سرپرست افغانستان، بیش از 5 میلیون در این کشور به مواد مخدر معتاد بودند که در اقدامی از سوی دولت سرپرست جمع‌آوری و تحت تداوی قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان