مشاور وزیر خارجه افغانستان: «روند ویانا» محکوم به شکست است

مشاور وزیر خارجه حکومت سرپرست افغانستان در واکنش به نشست مخالفان کابل در ویانا گفت: آنهایی که نه طرحی دارند، نه حمایت مردمی و نه درکی از سیاست بین‌الملل، باز هم چشم امید به اقدام خارجی دوخته‌اند، حتما محکوم به شکست هستند.

ذاکر جلالی افزود: این جمع سرگردان نمی‌داند که دیگر در بازار سیاست هیچ خریداری ندارد و هیچ کس حاضر نیست روی سخنان پوچ مهره‌های سوخته حساب باز کند.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان