افغانستان در جام جهانی کریکت مغلوب هند غربی شد

تیم ملی کریکت افغانستان در آخرین بازی از سلسله بازی‌های گروهی جام جهانی۲۰آوره، در برابر هند غربی شکست خورد.

افغانستان در آور(دور) ۱۶.۲ و با ازدست دادن تمام بازیکنان خود، نتوانست به هدف ۲۱۸ دوش دست یابد و شکست خورد.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان