نرخ اسعار؛ دوشنبه (۳ ثور)

نرخ اسعار در بازار مرکزی ارز افغانستان به شرح ذیل است:

۱_دالر خرید ……………….…۷۲.۲۰
۱_دالر فروش ……………..…۷۲.۲۵
۱_دالراسترلیا خرید ……….. ۴۷.۰۰
۱_دالر استرلیا فروش …….. .۴۷.۵۰
۱_دالر کانادای خرید ………. ۵۲.۰۰
۱_دالر کانادای فروش ……… ۵۲.۵۰
۱_فرانک سویس خرید ……. ۷۹.۰۰
۱_فرانک سویس فروش …….۷۹.۸۰
۱_یورو دالر خرید …………..۱۰۶.۵۰
۱_یورو دالر فروش …………۱۰۶.۴۰
۱_یورو آفغانی خرید ……… ۷۶.۷۰
۱_یورو افغانی فروش ……… ۷۶.۸۰
۱_پوند خرید ………………. ۸۹.۰۰
۱_پوند فروش ………………۸۹.۵۰
۱_روبل فروش………………………۱.۲۴
۱ روبل خرید …………………..۱.۲۳
۱_درهم خرید ………………. ۱۹.۳۰
۱_درهم فروش ……………… ۱۹.۴۰
۱_ریال خرید ………………… ۱۹.۰۰
۱_ریال فروش ……………….. ۱۹.۱۰
۱_ لیره ترکیه خرید …………. ۲.۲۰۰
۱_ لیره ترکیه فروش ………… ۲.۲۳۰
فی هزارتومان خرید ……………..۱.۱۰۰
فی هزارتومان فروش ……………۱.۱۱۰
فی هزار کلدار هندی خرید …….. ۸۳۰
فی هزار کلدار هندی فروش …….۸۵۰
فی هزارکلدار خرید ……………..۲۵۵.۰۰
فی هزارکلدار فروش …………….۲۵۵.۵۰
دالر به کلدار خرید ………………..۲۸۲.۰۰
دالر به کلدار فروش ………………۲۸۲.۵۰
تومن به دالر خرید …………………۶۵۲۰۰
تومان به دالر فروش ………………۶۵۱۰۰

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان