کاریکاتور/ شگرد تاکسی‌های اینترنتی برای افزایش کرایه‌ها / توقف دارم لطفا قبول کنید!

کرایه‌ها تاکسی‌های اینترنتی

حذف گزینه عجله دارم از تاکسی‌های اینترنتی مثل بمب صدا کرده و چالش‌های اساسی در سطح شهر ایجاد شده است. به نوعی گزینه توقف دارم تبدیل به شگردی برای افزایش کرایه شده تا شاید رانندگان درخواست را قبول کنند.

 

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان