استاد فهیمی ریاست بنیاد بین‌المللی رحمة للعالمین: انتظار اوج آمادگی جامعه است.

استاد فهیمی،انتظار

به گزارش اتحادنیوز، استاد محمد سالم فهیمی که در جمع هیئت جوانان مصلح سخن می‌گفت، انتظار را دوگونه فردی و اجتماعی دانست، انتظار فردی را را عبارت از انجام دستورات عبادی و تزکیه نفس به صورت فردی، بدون نقش آفرینی شخص منتظر در جامعه بشری دانست که نتیجه‌ی آن به انزوا و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت جامعه منجر خواهد شد. او نوع دوم انتظار را در عین پرداختن و انجام دادن دستورات عبادی و اخلاق فردی، نقش آفرینی فعال در عرصه اجتماعی خواند و خاطرنشان ساخت، جوان امروز بایستی از نوع منتظر فعال باشد.

ایشان انتظار را به معنای تلاش و تکاپوی فضیلت‌ها و فتح قله‌های موفقیت دانست و گفت: جوان منتظر بایستی مطالبه گر، فعال، کنشگر و خلاق باشد و با توجه به جامعه افغانستان و عقب ماندگی این کشور چنین نیازی، بیش از پیش احساس می‌شود. ایشان هم‌چنین یادآور شد که اقدامات بنیاد بین‌المللی رحمت‌اللعالمین بر محور فعالیت جوان‌ها متمرکز است و تأسیس «هیأت جوانان مصلح»، طرح «ایجاد دارالایتام» و تأسیس «صندوق خیریه بنیاد بین‌المللی رحمت‌اللعالمین» صورت گرفته است.

 

آخرین اخبار مربوط به افغانستان و بین الملل را در سایت خبری اتحادنیوز دنبال کنید.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان