جزئیات طرح جذب و مدیریت منابع مالی و سپرده گذاری اتباع و مهاجرین

جزئیات 2

روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت، جزئیات طرح جذب و مدیریت منابع مالی و سپرده گذاری اتباع و مهاجرین در زنجیره‌های تولید کشور را منتشر کرد.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان