بحران گرسنگی و سوء تغذیه کودکان افغانستان

بحران گرسنگی.jpg و سوء تغذیه

سازمان بین‌المللی صندوق نجات کودکان در گزارشی اعلام کرد، خشکسالی و فقر از عوامل اصلی گسترش سوءتغذیه در میان کودکان افغانستان است.

در این گزارش تاکید شده است کودکان در افغانستان با بدترین بحران گرسنگی و سوءتغذیه روبرو هستند.

این سازمان ماه گذشته نیز در گزارشی اظهار داشت که حدود 8 میلیون کودک افغان در سال 2024 با بحران گرسنگی مواجه خواهند شد.

صندوق نجات کودکان تاکید کرد جامعه جهانی باید فورا کمک‌های بشردوستانه را برای نجات کودکان در افغانستان افزایش دهد.

بر اساس گزارش‌ها، بیش از یک‌سوم جمعیت افغانستان تا قبل از ماه مارس سال 2024 ناامنی غذایی حاد را تجربه می‌کنند.

تحولات سیاسی در افغانستان سبب شده است که کشور در بخش‌های مختلفی از حرکت باز مانده و یا دچار کندی شود. امنیت و اقتصاد دو بخش عمده ای است که از این تحولات آسیب چشمگیر دیده اند. امنیت، زیر بنای اقتصاد است؛ یعنی اگر ثباتی و جود نداشته باشد، توسعه اقتصادی نیز شکل نخواهد گرفت.

عقب ماندگی در اقتصاد، فقر و بیکاری را به دنبال داشت که در نتیجه‌ی آن بسیاری از خانواده‌ها توان تامین مایحتاج زندگی خود را از دست دادند. علاوه بر آن خشک‌سالی های مکرر و موقعیت جغرافیای افغانستان، مزید بر علت شده و زندگی مردم که بر پایه‌ی کشاورزی شکل گرفته است را هدف قرار داده است.

همه این موارد دست به دست هم داده اند تا مردم را در فقر و محرومیت قرار دهند؛ ولی بیشترین آسیبی که این عوامل بر جای گذاشته است، متوجه کودکان می‌باشد، زیرا کودکان در سنین رشد بوده که سوء تغذیه و عدم دریافت مواد غذایی باعث تغییر در روند رشد آنان می‌شود. کودکانی که سرمایه‌ی آینده کشور می‌باشند، نیازمند توجه و سرمایه گذاری ویژه می‌باشند تا بتوانند به رشد کافی برسند اما آنان در ابتدایی ترین نیاز خویش با چالش مواجه هستند.

با این حال در قدم اول، حکومت طالبان مسئولیت دارد تا در رفع نیازهای این قشر از جامعه تمرکز نماید و در گام بعدی سازمان‌های مددرسان بین‌المللی وظیفه دارند تا در جهت ریشه‌کنی گرسنگی و فقر در افغانستان اقدامات فوری و قابل توجه انجام دهند. حل بحران‌های موجود، مستلزم آن است که هیئت حاکمه در افغانستان به مسائل کشور به صورت جدی رسیدگی نماید و با تشکیل حکومت فراگیر و به رسمیت شناختن حقوق تمام مردم افغانستان به ویژه زنان کشور را از انزوا خارج سازند.

 

آخرین اخبار مربوط به افغانستان و بین الملل را در سایت خبری اتحادنیوز دنبال کنید.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان