توطئه رسانه‌ای، راهکار نخ نمای دشمن برای تفرقه افکنی

توطئه رسانه‌ای،

همزمان با اشغال افغانستان توسط شوروی و پس از آن با شروع جنگ های داخلی سبب شد تا چند موج پیاپی مهاجرت به جمهوری اسلامی ایران شکل بگیرد.

اما بیشترین موج مهاجرت افغانستانی ها به ایران پس روی کار آمدن مجدد طالبان بود که این موضوع باعث شد تا معاندان خارجی و بعضی از رسانه های داخلی موجی از مهاجر ستیزی و افغانستانی هراسی را در ایران ایجاد نماید. رسانه ها با ارائه آمار های غلط و بزرگنمایی تعداد مهاجرین در ایران و همچنین با نشر اخبار نادرست، تلاش کردند تا مردم جامعه میزبان را به این موضوع حساس و با تحریک مردم، شعله آشوب را در جمهوری اسلامی ایران بر افروخته سازند.

در چندماه گذشته اخبار و شایعات مختلفی در خصوص مهاجرین افغانستانی منتشر شد؛ اخباری مانند: فتح مجلس شورای اسلامی توسط افغانستانی‌ها، میدان آزادی در تسخیر اتباع و مهاجرین خارجی، 15 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران، یک پنجم جمعیت جمهوری اسلامی ایران را مهاجرین شکل می‌دهد و زایشگاه‌ها و مدارس در اشغال مهاجرین افغانستانی‌ گرفته است.

تمام این اخبار باعث شد که نگرانی عمومی در بین مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردد و مهاجرین افغانستانی تبدیل به یک مسئله چالش شود؛ اما دولت جمهوری اسلامی ایران و مخصوصا زارت کشور و همچنین افراد دلسوز و مدبر با ورود به این مسئله تلاش نمودند تا مانع آشوب و فاصله گردند. وزارت کشور با ارائه آمار دقیق از تعداد مهاجرین (چهار میلیون و سیصد هزارنفر) و وعده ساماندهی اتباع مجاز و طرد غیرمجازین، نگرانی مردم و مسئولان را کاهش داد و پس از آن تلاش نمود با شناسایی اتباع و مهاجرین غیرمجاز با سرعت آنان را طرد نمایند.

آنچه موضوع مهاجرین را تبدیل به مسئله ساخت، شایعه سازی، نشر اخبار نادرست و ارائه آمار غلط از مهاجرین در جمهوری اسلامی ایران توسط رسانه های خارجی و بعضا داخلی بود. از سوی دیگر به دلیل آنکه مهاجرین عمدتا در مناطق مشخص و در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، حضور آنان این این نگرش را در بین مردم جامعه میزبان به وجود آورده بود که تعداد مهاجرین به شدت افزایش یافته است. اما ارائه آمار دقیق و اطلاع رسانی به موقع دولت سبب شد تا این سوء تفاهم ها برطرف شود.

دشمنان دوملت سعی داشتند تا با ختلاف افکنی و شایعه سازی میان دوملت دشمنی و تفرفه ایجاد نمایند، ولی این تیر آنان به سنگ خورد و به نیات شوم‌شان نرسیدند.

پیوند‌های دو ملت ایران و افغانستان دیرینه و بر مبنای باورهای دینی و فرهنگی استوار است و دشمنان هیچ‌گاه موفق به جدایی آنان نخواهد شد.

 

اخرین اخبار مربوط به افغانستان و بین الملل را در سایت خبری اتحادنیوز دنبال کنید.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان