امارت اسلامی بخش مهم از یک کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان خواهد بود

امارت اسلامی

مسئول بخش سیاسی دفتر معاونت سازمان ملل‌متحد در افغانستان (یوناما) در دیدار با رئیس دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزراء گفته که به ابتکار سازمان ملل‌متحد در آینده نزدیک یک کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان برگزار خواهد شد که امارت اسلامی بخش مهم آن خواهد بود.

خبرگزاری اتحادنیوز، مولوی ذاکر،  رئیس عمومی دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزراء امارت اسلامی با سکات سميت، مسئول بخش سیاسی دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در افغانستان دیدار کرد.

در این دیدار سکات سميت، مسئول بخش سیاسی یوناما بر کمک های بشری سازمان ملل متحد به افغانستانی ها تاکید کرده و گفت که در افغانستان با توجه به حوادث طبیعی به ویژه زلزله در هرات و عودت مهاجرین، به کمک های زیاد بشری نیاز است.

وی گفت که این حوادث تاثیرات منفی بالای افغانستانی ها گذاشته و ضرورت به کمک ها را بیشتر ساخته است. مسئول بخش سیاسی یوناما افزود که به ابتکار ملل متحد در آینده نزدیک یک کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان برگزار خواهد شد که امارت اسلامی بخش مهم آن خواهد بود.

آقای سمیت از فراهم آوری سهولت ها به مهاجرین عودت کننده از سوی امارت اسلامی یادآوری نموده و تلاش های امارت اسلامی را در این عرصه به نیابت سازمان ملل متحد مورد تقدیر قرار داد.

وی خاطرنشان ساخت که یوناما وضعیت خانواده های عودت کننده را از نزدیک بررسی می کند و از کمک ها در این مورد یادآوری نموده است.

از سوی هم مولوی ذاکر، رئیس عمومی دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزراء از حضور فعال و همکاری دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان تشکر کرده، افزود که با آمدن زمستان، ملل متحد سلسله کمک های بشردوستانه خود را برای افغانستانی ها گسترش و ادامه دهد.

وی همچنین گفت که امارت اسلامی می خواهد با آغاز پروژه های بزرگ، سطح فقر را کاهش دهد و در این زمینه نیاز به کمک های سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی دیده می شود.

محترم ذاکر افزود که سازمان ملل متحد محدودیت و موانع را از سر راه امارت اسلامی بردارد و به همکاری و تعامل مثبت اولویت داده شود.

اخرین اخبار مربوط به افغانستان و بین الملل را در سایت خبری اتحادنیوز دنبال کنید.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان