توزیع مواد غذایی برای چهار هزار و ۵۰۰ خانواده در ولایت سمنگان

مواد غذایی توزیع

مسئولان در ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت سمنگان می گویند که سازمان جهانی غذا و موسسه تقویت اجتماعی افغانستان برای چهار هزار و ۵۰۰ خانواده با هماهنگی این ریاست در شهر ایبک و ولسوالی حضرت سلطان مواد غذایی توزیع نموده اند.

خبرگزاری اتحادنیوز، ثمرالدین شاهرخی، مسئول مطبوعاتی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت سمنگان می گوید که این ریاست برای چهار هزار و ۵۰۰ در شهر ایبک و ولسوالی حضرت سلطان مواد غذایی توزیع نموده است.

وی افزود: «مواد غذایی توزیع شده شامل ۲۲۶ تن آرد، ۲۳ هزار لیتر روغن، ۲.۲ تن نمک و سایر مواد تغذیوی و تقویتی برای اطفال می باشد و این کمک در شرایط فعلی برای خانواده های نیازمند بسیار مفید و موثر خواهد بود».

شاهرخی اظهارداشت که این بخش از توزیع کمک های بشر دوستانه ۲۸۹۸ خانواده را در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان و ۱۶۳۵ خانواده را در ولسوالی حضرت سلطان این ولایت تحت پوشش قرار داده است و این خانواده ها در گذشته توسط یک تیم توظیف شده شناسی گردیده بود.

نامبرده گفت در میان بسته های مواد غذایی توزیع شده به خانواده های نیازمند، غذای تقویتی کودکان نیز وجود دارد و این غذای تقویتی می تواند در رشد کودکان و برای جلوگیری از بیماری های ناشی از کمبود غذا مفید باشد.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان