ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته برای سفرای فرانسه، آلمان و آمریکا برای ترک «نیجر»

ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته برای سفرای فرانسه، آلمان و آمریکا برای ترک «نیجر»

نظامیان حاکم بر نیجر به سفرای فرانسه، آلمان و آمریکا و نیجریه ۴۸ ساعت مهلت دادند تا خاک این کشور آفریقایی را ترک کتند.

رئیس کمیسیاریای اکواس گفت: اکواس تصمیمی برای حمله به نیجر ندارد و تصمیم  دارد تمام راهها را برای بازپس‌گیری نظام قانونی در آنجا در پیش گیرد.

وی افزود متوسل شدن به گزینه نیروی زور(دخالت نظامی) در نیجر همچنان روی میز است.اکواس هرگز برنامه سه ساله را که شورای نظامی نیجر پیشنهاد داده نخواهد پذیرفت.

ضرب الاجل نیجر به سفیر فرانسه برای ترک این کشور آفریقایی

حاکمان نظامی نیجر به سفیر فرانسه در نیامی چهل و هشت ساعت مهلت دادند، خاک این کشور آفریقایی را ترک کند.

وزارت خارجه فرانسه در واکنش به این تصمیم اعلام کرد کودتاچیان هیچ حاکمیتی ندارند که به آنها اجازه دهد خواستار خروج سفیر ما شوند.

ضرب الاجل 48 ساعته برای سفرای آلمان و آمریکا برای ترک نیجر

در پی این اقدام، ساعاتی بعد شورای نظامی نیجر در اقدامی مشابه ضرب الاجل 48 ساعته برای سفیر آلمان تعیین کرد و به دنبال آن نیز از سفیر آمریکا خواست خاک نیجر را ترک کند که واکنش واشنگتن را در پی داشت و آمریکا اعلام کرد که شورای مذکور وجاهت این کار را ندارد.

شورای نظامی حاکم بر نیجر همچنین برای سفیر نیجریه برای ترک این کشور ضرب الاجل مشابهی را تعیین کرد.

اخبار بیشتر

شبکه های مجازی

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان