افغانستان: تلاش برای بازگشت ۷ میلیون پناهجوی افغان ادامه دارد

افغانستان: تلاش برای بازگشت ۷ میلیون پناهجوی افغان ادامه دارد

به گزارش دفتر اتحاد نیوز، «محمد ارسلا خروتی» وزیر مهاجرین حکومت افغانستان اظهارداشت طی سال گذشته بیش از 900 هزار پناهجوی افغان به کشور بازگشته‌اند و برای زمینه بازگشت هفت میلیون پناهجوی دیگر به افغانستان تلاش می‌کنیم.

وی افزود پناهجویان افغان طی یک سال گذشته بیشتر از کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه و برخی کشورهای غربی به افغاستان بازگشته‌اند.

خروتی با حضور در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان گفت این کشور بیش از هفت میلیون پناهجو و حدود 3 میلیون آواره داخلی دارد.

وزیر مهاجرین حکومت افغانستان گفت رفتار تحقیرآمیز برخی کشورها از جمله پاکستان با پناهجویان افغان نادرست است و کشورهای میزبان باید به حقوق انسانی و پناهجویی احترام بگذارند.

وی اظهارداشت حکومت افغانستان از مسیرهای دیپلماتیک در اسلام‌آباد بارها برای حل چالش‌های پناهجویان افغان اقدام کرده است اما هنور برخی رفتارهای خشونت آمیز علیه پناهجویان وجود دارد.

خروتی با این حال تصریح کرد «از مهمان‌نوازی چند دهه ایران و پاکستان قدردانی می‌کنیم و امیدواریم حضور چند ماه بیشتر پناهجویان را نیز تحمل کنند، پناهجویان به افغانستان بازمی‌گردند».

وزیر مهاجرین حکومت افغانستان خاطرنشان کرد بیش از 3 هزار زندانی تاکنون از زندان‌های پاکستان و یک هزار نفر دیگر نیز از ایران آزاد شده‌اند.

اخبار بیشتر

شبکه های مجازی

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان