نگرانی‌ها در مورد استفاده از تکنولوژی جدید و هوش مصنوعی در زمینه مهاجرت

نگرانی‌ها در مورد استفاده از تکنولوژی جدید و هوش مصنوعی در زمینه مهاجرت

کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای بهبود مدیریت پناهندگی، مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و آمادگی برای موج‌های جدید مهاجرت، بیشتر از پیش از تکنولوژی‌های جدید و هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. سازمان‌های خیریه و کارشناسان علیه خطرات استفاده از این تکنولوژی‌‌ها هشدار می‌دهند.

 اتحادیه اروپا ازتکنولوژی‌های جدید و هوش مصنوعی در بخش‌هایی از امور مهاجرت مانند بررسی اسناد، راست آزمایی، کنترول اتوماتیک، گروه بندی پناهجویان بر اساس الگوریتم و موارد دیگر استفاده می‌کند.

به تازگی، پارلمان اروپا لایحه‌ای را برای قانونمند ساختن استفاده از هوش مصنوعی به تصویب رساند. اگرچه اتحادیه هنوزهم بر ممنوعیت کنترول گروهی یا توده‌ای از طریق تکنولوژی چهره شناسی فردی تاکید دارد اما به گفته سازمان‌های غیردولتی، لایحه جدید در این عرصه به اندازه کافی از پناهجویان و پناهندگان حفاظت نمی کند.

به گفته سازمان عفو بین المللی، اتحادیه نتوانسته است در بحث استفاده از هوش مصنوعی در مورد مهاجران و پناهندگان، حقوق انسانی آن‌ها را رعایت کند. این سازمان به عنوان مثال می‌گوید که استفاده از داده‌‌های بایومتریک برای شناسایی افراد از راه دور، بدون به خطر انداختن حقوق انسانی افراد ناممکن است.

اخبار بیشتر

شبکه های اجتماعی:

لوگوی انستاگرام
لوگوی تلگرام

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان