حکومت فدرال آلمان می خواهد ۶۵۰۰ نفر را از برنامه های اسکان مجدد بپذیرد

حکومت فدرال المان|اسکان مجدد

سخنگوی وزارت داخله آلمان روز چهارشنبه گفت، تا کنون ۱۲۵۰ نفر وارد این کشور شده اند. برای مقایسه: سال گذشته ۵۶۸۷ نفر براساس برنامه های مربوطه به آلمان آمدند. در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در مجموع ۶۵۸۷ نفر به آلمان انتقال یافته بودند.

اسکان مجدد به معنای پذیرش دایمی پناهندگان به ویژه افراد آسیب پذیر از کشورهای اند که قبلاً به عنوان پناهنده در آن زندگی می کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در ادامه گفته است که از سال ۲۰۲۲ به این طرف، حدود ۲۰۰۰ نفر از روسیه، بلاروس و ایران آمده اند و از ماه می ۲۰۲۱ حدود ۳۰ هزار کارگر محلی افغان و افرادی که به ویژه آسیب پذیر هستند، به آلمان انتقال یافته اند. علاوه بر این، آلمان قول داده است که حدود ۳۵۰۰ نفر را از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بپذیردږ

۱۵۰۰ نفر که به دنبال حفاظت بوده اند قبلاً پذیرفته شده اند.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان