برنامه جهانی غذا: نیمی از جمعیت افغانستان با ناامنی غذایی مواجه‌اند

جمهور افغانستان، این نهاد امروز یک‌شنبه ۲ مرداد، با انتشار اعلامیه‌ای گفت ماه‌های بین خرداد تا آذر  بحرانی است و ممکن سطح بحران ناامنی غذایی دامن ۱۸.۹ میلیون نفر در افغانستان را بگیرد.

برنامه جهانی غذا هشدار داده که ناامنی غذایی سلامتی ۴.۷ میلیون کودک، زن باردار و شیرده را تهدید می‌کند و معرض شدید خطر سوء‌تغذیه قرار دارند.

این نهاد افزوده که به دلیل نبود بودجه، روند کمک‌رسانی به گرسنگان را در افغانستان کاهش داده است.

پیش از این نیز کمیته جهانی صلیب سرخ گفته بود که ناامنی حاد غذایی در حال حاضر دامن ۱۹.۶ میلیون نفر را در افغانستان گرفته است.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان