جنگ اوکراین چه تاثیری بر روابط روسیه با طالبان دارد؟

پس از تضعیف دولت جمهوری افغانستان و تسلط طالبان دولت روسیه در صدد احیای روابط نزدیک با طالبان شده است. اما چیزی که قابل تأمل است سیاست مسکو با رژیم طالبان و نحوه رویکرد ضد روسی این گروه است که نمی توان تصویری دراز مدت را در روابط میان آنها با توجه به دخیل بودن عواملی چون؛ درگیری روسیه در جنگ اوکراین، کنترل نفوذ افراط‌گرایی اسلام رادیکال توسط روسیه در آسیای مرکزی انتظار داشت. چرا که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان حضور این گروه خود تهدیدی جدی در سیاست خارجی مسکو در منطقه شده است. با توجه به تحولات صورت گرفته در منطقه روسیه سعی دارد تا از کنترل قدرت های فرامنطقه ای چون آمریکا و رقیبان منطقه ای خود چون چین و هند و پاکستان در افغانستان کاسته و در این راستا چندین نشست و جلسات را در روسیه  و ازبکستان راه اندازی نموده است.

با چنین سیاست اعلامی و بروز یافته روسیه در قبال طالبان، روسیه در صدد سرپوش گذاشتن بر حمایت از گروه‌های مخالف طالبان بوده و بدون شک با توجه به استراتژی جدید سیاست خارجی روسیه در قبال افغانستان امکان تغییر مواضع روسیه در قبال افغانستان با توجه به تعریف دقیق از منافع این کشور در افغانستان وجود دارد.

حمله روسیه به اوکراین علاوه بر تاثیرات ژئوپلتیکی در منطقه دربردارنده تأثیرات بزرگ انسانی در افغانستان نیز است چراکه با حمله روسیه به اوکراین کشورهای اروپایی و غرب درصد کمک های خود به افغانستان را کاهش داده و این موضوع منابع، همدردی و توجه میلیون‌ها افغان را که برای بدست آوردن پول نقد، غذا و محافظت در برابر نقض حقوق بشر در تلاش هستند، از بین می‌برد.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان