شمار پناهجویان افغانستان به ۵.۷ میلیون نفر رسید

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در گزارشی اظهارداشت شمار پناهجویان در جهان به بیش از 110 میلیون نفر رسیده است که از این میان 5.7 میلیون نفر آنها را اتباع افغانستان تشکیل می‌دهند.

بر اساس این گزارش، تا پایان سال 2022 میلادی شمار پناهجویان در جهان 108.4 میلیون نفر بود اما آزار و اذیت، درگیری، خشونت، نقض حقوق بشر و حوادث طبیعی این رقم را به 110 میلیون نفر افزایش داده ‌است.

بر اساس آمار سازمان ملل، شمار پناهجویان در جهان از 27.1 میلیون نفر در سال 2021 میلادی به 35.3 میلیون نفر در پایان سال 2022 رسید که این رقم بزرگترین افزایش سالانه ثبت شده در جهان را تا کنون نشان می‌دهد.

گزارش می‌افزاید از هر 74 نفر روی زمین بیش از یک نفر مجبور به فرار شده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اظهارکرد به طور کلی، 52 درصد از همه پناهندگان و سایر افرادی که نیاز به حمایت بین‌المللی دارند، تنها از سه کشور سوریه با 6.5 میلیون پناهجو، اوکراین و افغانستان هر کدام با 5.7 میلیون نفر هستند.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان