سازمان بهداشت جهانی: کاهش کمک‌های بهداشتی-درمانی به افغانستان عواقب ناگواری دارد

سازمان بهداشت جهانی در گزارشی با عنوان «وضعیت اضطراری افغانستان» اظهارداشت «کاهش بودجه در بخش بهداشت و درمان بر وضعیت مردم افغانستان تأثیر می‌گذارد».

گزارش می‌افزاید فعالیت شمار زیادی از مراکز بهداشتی در افغانستان تعلیق شده است و حمایت از بیمارستان‌های بزرگ نیز درحال کاهش است که این وضعیت سبب افزایش مرگ بیماران خواهد شد.

این سازمان در حالی نگران کاهش کمک‌ها به بخش بهداشت و درمان افغانستان است که در گزارش دیگری از افزایش بیماری‌های تنفسی، اسهال، سیاه سرفه، سرخک و تب دنگی در میان کودکان و بزرگسالان افغان نسبت به گذشته خبر داده بود.

پس از تحولات اخیر افغانستان، کمک‌های جهانی از جمله در بخش بهداشت و آموزش کاهش چشمگیری داشته است.

هرچند سازمان بهداشت جهانی می‌گوید تنها در ماه می گذشته به 1.4 میلیون افغان خدمات بهداشتی ارائه کرده است، اما هنوز برخی از مناطق افغانستان به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی ندارند.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که بر اساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی، این سازمان در 29 ولایت افغانستان به پنج بیمارستان بزرگ، 100 درمانگاه بیماری‌های مسری و 205 مرکز خدمات بهداشتی منابع مالی فراهم می‌کند.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان