افغانستان جزو ۶ کشور نخست سرمایه‌گذار در ایران

میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر در دوره دولت سیزدهم تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲، ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا فروردین امسال ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار بود که ۸۴.۳ درصد رشد داشته است.

درمجموع می‌توان گفت میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر در دوره عملکرد دولت سیزدهم تا پایان فروردین سال ۱۴۰۲؛ تعداد ۳۵۶ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار است.

براساس این گزارش روسیه، امارات متحده عربی، افغانستان، ترکیه، عراق و چین، ۶ کشور نخست سرمایه‌گذار در ایران هستند؛ بر اساس این گزارش روسیه در رتبه نخست و افغانستان در رتبه سوم قرار دارد.

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان