تلفات و خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر در کشور

افزون بر تلفات جانی، این سیلاب‌ها زیان‌های هنگفت مالی نیز برجا مانده است.

شفیع الله رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می‌افزاید که درنتیجه‌ی این سیلاب‌ها، ۳۰ خانه ویران شده و بیش از ۸۰۰ مواشی تلف شده‌اند.

شفیع الله رحیمی گفت: «شش تن شهید و هشت تن دیگر زخم برداشته اند. ۳۰ خانه به‌گونه قسمی و یا کامل ویران شده است. همچنان ۷ پل، ۸۵ سربند و ۸۳۲ حیوان تلف شدند و حاصلات برخی از زمین‌های زراعتی و باغ‌های میوه از بین رفته اند.»

در سویی دیگر، سیف الدین لتون، سخنگوی والی نورستان گفته است که در سیلاب‌های این ولایت، ۳۰۰ راس مواشی تلف شده و ده‌ها خانه‌ی مسکونی نیز ویران شده‌اند.

سیف الدین لتون گفت: «در سه ولسوالی ولایت نورستان، سیلاب‌های پسین برای مردم زیان‌های مالی به بار آورده است. زمین‌های زراعتی مردم، پل‌ها و سرک‌ها تخریب شده‌اند، تا ۳۰۰ راس مواشی در نتیجه این سیلاب‌ها تلف شده‌اند.» 

شماری از آسیب‌دیدگان رویدادهای طبیعی می‌گویند که حکومت سرپرست باید به وضعیت آنان رسیدگی کند.

روح الله، آسیب‌دیده، گفت: «سیلاب‌های اخیر در ولایت غور به مردم آسیبی زیادی رسانده است. از امارت اسلامی که به آسیب‌دیدگان هرچه زودتر کمک عاجل نماید.»

کنر، نورستان، بدخشان، پکتیا، تخار، غور و پروان ولایتی‌های استند که درنتیجه بارش باران گواه سرازیر شدن سیلاب‌ها و توفان بوده‌اند. 

بیشتر بخوانید

رویدادهای مهم جهان