اتحاد نیوز

رسانه اتحاد که با هدف ایجاد اتحاد، وفاق و همبستگی میان دو ملت افغانستان و جمهوری‌اسلامی‌ایران ایجاد گشته است؛ با همت جوانان افغانستانی برای رسیدن به این هدف والا تلاش می‌نمایند.